X  Sluiten Officiële lucht kwaliteit meting - Ruigenhil, Alblasserdam

  pm2.5 pm10 O3 AQI classificatie       
Actuele 14 31.1 31.1 Goede lucht kwaliteit
     

Verwachtingmin gem. maxmin gem. maxmin gem. max           
26-03-2023183756914219233956Aanvaardbare lucht kwaliteit 
    
27-03-2023131930891225334343Goede lucht kwaliteit
     
28-03-20233343481214175223848Goede lucht kwaliteit
     
29-03-202342525913161915212959Aanvaardbare lucht kwaliteit 
    
30-03-202336535513171722222755Aanvaardbare lucht kwaliteit 
    
            

classificatie AQI De gezondheids effecten zijn gebaseerd op 24 uurs gemiddelde waardes
Goede lucht kwaliteit 0-50 De luchtkwaliteit wordt als bevredigend beschouwd en luchtverontreiniging brengt weinig of geen risico met zich mee
Aanvaardbare lucht kwaliteit 50-100 Luchtkwaliteit is acceptabel; voor sommige verontreinigende stoffen kan er echter een matig gezondheidsrisico zijn voor een zeer klein aantal mensen dat ongewoon gevoelig is voor luchtverontreiniging.
Ongezond voor enkelen 100-150 Leden van gevoelige groepen kunnen gezondheidseffecten ervaren. Het grote publiek zal waarschijnlijk niet worden beïnvloed.
Ongezond 150-200 Iedereen kan gezondheidseffecten beginnen te ervaren. Leden van gevoelige groepen kunnen ernstigere gezondheidseffecten ervaren.
Zeer ongezond 200-300 Gezondheidswaarschuwingen voor noodsituaties. De hele bevolking heeft meer kans om getroffen te worden.
Gevaarlijk > 300 Gezondheidswaarschuwing: iedereen kan ernstigere gezondheidseffecten ervaren.
 Meer informatie:  EPA Air Quality Index      Meetgegevens van: 27-03-2023 06:00