Onweer radar Meer informatie blitzortung!


Regen radar Meer informatie rain snow radarBoeien en andere weer meetstations op zee


Mesomap of nearby weather buoys

 Lucht temperatuur   Water temperatuur   Wind richting @ snelheid   Windvlaag snelheid   Barometer   Barometer Trend   Golf hoogte   Visibillity 

16,4°C 17,4°C Wind from SWSW@16,6 km/h - 1025,3hPa -1,0hPa 0,7ft 20km

16,2°C 16,6°C Wind from WW@18,4 km/h - 1026,3hPa -0,3hPa 1,0ft 20km

17,7°C - Wind from SSWSSW@33,5 km/h - 1023,7hPa -0,9hPa 3,3ft 20km

16,4°C - Wind from SSWSSW@27,7 km/h - 1022,5hPa -0,7hPa 2,6ft 20km

12,8°C - Wind from SSWSSW@29,5 km/h - 1010,6hPa -3,3hPa 5,9ft 20km

13,8°C - Wind from SSESSE@31,7 km/h - -hPa - 5,6ft -

13,4°C - Wind from SS@25,9 km/h - 1010,0hPa -2,6hPa 5,6ft 4km

-°C - Wind from SSESSE@31,7 km/h - 1010,8hPa -2,9hPa - 4km

16,7°C 17,4°C Wind from WSWWSW@29,5 km/h - 1025,3hPa -0,2hPa 5,9ft -

13,1°C - Wind from SWSW@35,3 km/h - 1011,9hPa -0,5hPa - -

13,0°C - Wind from SSWSSW@22,3 km/h - 1007,1hPa - 7,9ft -

16,5°C 16,0°C Wind from SWSW@33,5 km/h - 1019,2hPa +0,0hPa - -

12,5°C 14,0°C Wind from SWSW@44,6 km/h - 1009,0hPa -0,4hPa 13,5ft -

13,0°C 13,7°C Wind from SS@40,7 km/h - 997,6hPa -2,6hPa 12,1ft -

No recent reports. Greenwich Lightship at 05:00: Air:. 16,4°C, Water: 17,4°C, Wind: SW@16,6km/h, Baro: 1025,3hPa (-1,0), Waves: 0,7ft Channel Lightship at 05:00: Air:. 16,2°C, Water: 16,6°C, Wind: W@18,4km/h, Baro: 1026,3hPa (-0,3), Waves: 1,0ft No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. North Sea at 05:00: Air:. 17,7°C, Wind: SSW@33,5km/h, Baro: 1023,7hPa (-0,9), Waves: 3,3ft Clipper AWS at 05:00: Air:. 16,4°C, Wind: SSW@27,7km/h, Baro: 1022,5hPa (-0,7), Waves: 2,6ft Beryl A AWS at 05:00: Air:. 12,8°C, Wind: SSW@29,5km/h, Baro: 1010,6hPa (-3,3), Waves: 5,9ft Brent No recent reports. North Sea at 05:00: Air:. 13,4°C, Wind: S@25,9km/h, Baro: 1010,0hPa (-2,6), Waves: 5,6ft North Sea at 05:00: Wind: SSE@31,7km/h, Baro: 1010,8hPa (-2,9), No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. Sevenstones at 05:00: Air:. 16,7°C, Water: 17,4°C, Wind: WSW@29,5km/h, Baro: 1025,3hPa (-0,2), Waves: 5,9ft North Sea at 05:00: Air:. 13,1°C, Wind: SW@35,3km/h, Baro: 1011,9hPa (-0,5), No recent reports. K7 Buoy at 05:00: Air:. 13,0°C, Wind: SSW@22,3km/h, Baro: 1007,1hPa, Waves: 7,9ft No recent reports. K2 Buoy at 05:00: Air:. 16,5°C, Water: 16,0°C, Wind: SW@33,5km/h, Baro: 1019,2hPa (+0,0), K4 Buoy at 05:00: Air:. 12,5°C, Water: 14,0°C, Wind: SW@44,6km/h, Baro: 1009,0hPa (-0,4), Waves: 13,5ft K5 Buoy at 05:00: Air:. 13,0°C, Water: 13,7°C, Wind: S@40,7km/h, Baro: 997,6hPa (-2,6), Waves: 12,1ft


ID Naam Tijd CEST Lucht °C Water °C Wind km/h Baro hPa Trend hPa Golven ft Visibillity km
62304Sandettie LightshipNo recent reports.
62305 Greenwich Lightship 05:00 16,4 17,4 SW Wind from SW 16,6 1025,3 -1,0 0,7 20
62103 Channel Lightship 05:00 16,2 16,6 W Wind from W 18,4 1026,3 -0,3 1,0 20
62164Anasuria AWSNo recent reports.
62166ThamesNo recent reports.
62147Galaxy 111No recent reports.
63105Brent "B" AWSNo recent reports.
62142North SeaNo recent reports.
62145 North Sea 05:00 17,7 - SSW Wind from SSW 33,5 1023,7 -0,9 3,3 20
62144 Clipper AWS 05:00 16,4 - SSW Wind from SSW 27,7 1022,5 -0,7 2,6 20
63110 Beryl A AWS 05:00 12,8 - SSW Wind from SSW 29,5 1010,6 -3,3 5,9 20
63113 Brent "A" AWS 05:00 13,8 - SSE Wind from SSE 31,7 - - 5,6 -
63104North SeaNo recent reports.
63112 North Sea 05:00 13,4 - S Wind from S 25,9 1010,0 -2,6 5,6 4
63117 North Sea 05:00 - - SSE Wind from SSE 31,7 1010,8 -2,9 - 4
62091M2-20 NM E LambayNo recent reports.
62094M5-SENo recent reports.
62092M3-SW Mizen HeadNo recent reports.
62090M1-W Aran IsldNo recent reports.
62093M4-Donegal BayNo recent reports.
62303Pembroke BuoyNo recent reports.
62107 Sevenstones 05:00 16,7 17,4 WSW Wind from WSW 29,5 1025,3 -0,2 5,9 -
62114 North Sea 05:00 13,1 - SW Wind from SW 35,3 1011,9 -0,5 - -
62301Aberporth BuoyNo recent reports.
64046 K7 Buoy 05:00 13,0 - SSW Wind from SSW 22,3 1007,1 - 7,9 -
62125Station 62125No recent reports.
62081 K2 Buoy 05:00 16,5 16,0 SW Wind from SW 33,5 1019,2 +0,0 - -
62105 K4 Buoy 05:00 12,5 14,0 SW Wind from SW 44,6 1009,0 -0,4 13,5 -
64045 K5 Buoy 05:00 13,0 13,7 S Wind from S 40,7 997,6 -2,6 12,1 -

Script ontwikkeld door  Saratoga-weather.org

U vindt ons ook hier:

UK Metoffice

Weather Underground

AWEKAS