Onweer radar Meer informatie blitzortung!


Regen radar Meer informatie rain snow radarBoeien en andere weer meetstations op zee


Mesomap of nearby weather buoys

 Lucht temperatuur   Water temperatuur   Wind richting @ snelheid   Windvlaag snelheid   Barometer   Barometer Trend   Golf hoogte   Visibillity 

9,1°C 8,7°C Wind from SWSW@33,5 km/h - 1027,9hPa +1,9hPa 0,7ft 9km

9,6°C 10,0°C Wind from WSWWSW@3,6 km/h - 1028,7hPa +1,4hPa 4,3ft 9km

-°C - Wind from WW@14,8 km/h - 1024,4hPa +2,8hPa - 9km

10,7°C - Wind from NN@16,6 km/h - 1028,1hPa +2,5hPa 1,3ft 9km

10,0°C - Wind from NNWNNW@5,4 km/h - 1028,0hPa +2,5hPa 1,0ft 9km

8,1°C - Wind from WSWWSW@25,9 km/h - 1019,9hPa +2,5hPa 7,2ft 9km

9,1°C - Wind from WSWWSW@27,7 km/h - 1016,5hPa +2,8hPa 10,2ft 9km

-°C - Wind from WSWWSW@25,9 km/h - 1016,7hPa +2,6hPa - 20km

9,6°C 10,1°C Wind from ESEESE@14,8 km/h - 1027,9hPa +0,8hPa 9,8ft -

7,3°C - Wind from WSWWSW@25,9 km/h - 1022,1hPa +2,7hPa - -

8,6°C - Wind from SWSW@46,4 km/h - 1014,7hPa - 13,8ft -

9,9°C 9,8°C Wind from SSWSSW@40,7 km/h - 1018,6hPa +1,2hPa 13,5ft -

9,1°C 9,3°C Wind from SSWSSW@53,6 km/h - 1008,4hPa +0,0hPa 18,0ft -

Sandettie Lightship at 03:00: Air:. 9,1°C, Water: 8,7°C, Wind: SW@33,5km/h, Baro: 1027,9hPa (+1,9), Waves: 0,7ft No recent reports. Channel Lightship at 03:00: Air:. 9,6°C, Water: 10,0°C, Wind: WSW@3,6km/h, Baro: 1028,7hPa (+1,4), Waves: 4,3ft Anasuria AWS at 03:00: Wind: W@14,8km/h, Baro: 1024,4hPa (+2,8), No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. North Sea at 03:00: Air:. 10,7°C, Wind: N@16,6km/h, Baro: 1028,1hPa (+2,5), Waves: 1,3ft Clipper AWS at 03:00: Air:. 10,0°C, Wind: NNW@5,4km/h, Baro: 1028,0hPa (+2,5), Waves: 1,0ft Beryl A AWS at 03:00: Air:. 8,1°C, Wind: WSW@25,9km/h, Baro: 1019,9hPa (+2,5), Waves: 7,2ft No recent reports. No recent reports. North Sea at 03:00: Air:. 9,1°C, Wind: WSW@27,7km/h, Baro: 1016,5hPa (+2,8), Waves: 10,2ft North Sea at 03:00: Wind: WSW@25,9km/h, Baro: 1016,7hPa (+2,6), No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. Sevenstones at 03:00: Air:. 9,6°C, Water: 10,1°C, Wind: ESE@14,8km/h, Baro: 1027,9hPa (+0,8), Waves: 9,8ft North Sea at 03:00: Air:. 7,3°C, Wind: WSW@25,9km/h, Baro: 1022,1hPa (+2,7), No recent reports. K7 Buoy at 03:00: Air:. 8,6°C, Wind: SW@46,4km/h, Baro: 1014,7hPa, Waves: 13,8ft No recent reports. No recent reports. K4 Buoy at 03:00: Air:. 9,9°C, Water: 9,8°C, Wind: SSW@40,7km/h, Baro: 1018,6hPa (+1,2), Waves: 13,5ft K5 Buoy at 03:00: Air:. 9,1°C, Water: 9,3°C, Wind: SSW@53,6km/h, Baro: 1008,4hPa (+0,0), Waves: 18,0ft


ID Naam Tijd CEST Lucht °C Water °C Wind km/h Baro hPa Trend hPa Golven ft Visibillity km
62304 Sandettie Lightship 03:00 9,1 8,7 SW Wind from SW 33,5 1027,9 +1,9 0,7 9
62305Greenwich LightshipNo recent reports.
62103 Channel Lightship 03:00 9,6 10,0 WSW Wind from WSW 3,6 1028,7 +1,4 4,3 9
62164 Anasuria AWS 03:00 - - W Wind from W 14,8 1024,4 +2,8 - 9
62166ThamesNo recent reports.
62147Galaxy 111No recent reports.
63105Brent "B" AWSNo recent reports.
62142North SeaNo recent reports.
62145 North Sea 03:00 10,7 - N Wind from N 16,6 1028,1 +2,5 1,3 9
62144 Clipper AWS 03:00 10,0 - NNW Wind from NNW 5,4 1028,0 +2,5 1,0 9
63110 Beryl A AWS 03:00 8,1 - WSW Wind from WSW 25,9 1019,9 +2,5 7,2 9
63113Brent "A" AWSNo recent reports.
63104North SeaNo recent reports.
63112 North Sea 03:00 9,1 - WSW Wind from WSW 27,7 1016,5 +2,8 10,2 9
63117 North Sea 03:00 - - WSW Wind from WSW 25,9 1016,7 +2,6 - 20
62091M2-20 NM E LambayNo recent reports.
62094M5-SENo recent reports.
62092M3-SW Mizen HeadNo recent reports.
62090M1-W Aran IsldNo recent reports.
62093M4-Donegal BayNo recent reports.
62303Pembroke BuoyNo recent reports.
62107 Sevenstones 03:00 9,6 10,1 ESE Wind from ESE 14,8 1027,9 +0,8 9,8 -
62114 North Sea 03:00 7,3 - WSW Wind from WSW 25,9 1022,1 +2,7 - -
62301Aberporth BuoyNo recent reports.
64046 K7 Buoy 03:00 8,6 - SW Wind from SW 46,4 1014,7 - 13,8 -
62125Station 62125No recent reports.
62081K2 BuoyNo recent reports.
62105 K4 Buoy 03:00 9,9 9,8 SSW Wind from SSW 40,7 1018,6 +1,2 13,5 -
64045 K5 Buoy 03:00 9,1 9,3 SSW Wind from SSW 53,6 1008,4 +0,0 18,0 -

Script ontwikkeld door  Saratoga-weather.org

U vindt ons ook hier:

UK Metoffice

Weather Underground

AWEKAS